Running Analysis - Konditionslabbet

Are you wanting to run faster, for longer and be injury free? 


We are really excited to be working alongside Philip Österbo at Konditionslabbet to offer running analysis at our new studio in Kista, Stockholm!

Upgrade your running technique / Uppgradera din löpteknik

We guide you through each step to improve aspects of your running to become an sustainable and more efficient runner. With your goals in mind whether it is to run faster, longer or to be injury free.


Vi guidar dig genom varje steg för att förbättra delar av din löpning för att bli en skadefri och mer effektiv löpare. Med dina mål i fokus oavsett om det är att springa snabbare, längre eller för att vara skadefri.

What we do / Vad vi gör

 • Running on a treadmill with cameras from different angles that are then analyzed in slow
  motion and still images.
 • Personal instructor who will analyze your running technique and provide personalized.
  feedback to improve your running technique and run more energy efficiently.
 • High quality video recording of your running technique, before and after correction. This will be provided for you to be able to work on your technique in the long term.
 • Tips and exercises to improve your running technique and increase your efficiency.
 • Tailored advice to prevent injuries and improve your performance.
 • Löpning på löpband med filmning från olika vinklar som sedan analyseras i slow
  motion och stillbilder.

 • Personlig instruktör som kommer att analysera din löpteknik och ge personlig.
  feedback för att förbättra din löpteknik och springa mer energieffektivt.

 • Högkvalitativ videoinspelning av din löpteknik, före och efter korrigering. Som du kan
  ta med dig och studera när du långsiktigt arbetar med tekniken.

 • Tips och övningar för att förbättra din löpteknik och öka din effektivitet.

 • Skräddarsydda råd för att förebygga skador och förbättra din prestation.

Things to consider


Bring running shoes and tight fitting clothes. You warm up for about 5 minutes and then you are filmed on the treadmill as you run at your pace. Based on the video, we work together through running technique, mobility and strength.


Duration: aprox 45 minutes

Cost: 1100 SEK 


Note: If canceled 72 hours or later before the agreed time, 50 percent of the cost will be charged.

Att tänka på


Bring running shoes and tight clothing. You warm up for about 5 minutes and then you are filmed on the treadmill as you run at your own pace. Based on the film, we work together through running technique, mobility and strength.


Time required: approx. 45 min

Price: SEK 1100


In case of cancellation 72 hours or later before the agreed time, 50 percent of the cost is charged.

Konditionslabbet  - Philip Österbo

Philip is a runner and multi sportsman with a keen interest and focus on strength, mobility and biomechanics. With experience from 1-1 sessions and small to large groups, he creates an environment to thrive in as an athlete and runner.


With experience in leading training and creating individual training programs for runners of all categories, he will always have the individual's goals in focus. He will ensure that you become a stronger runner and improve your performance. A positive and encouraging attitude makes the training experience rewarding and motivating. With great attention to detail and durability, he will give you the keys to becoming a better runner.


Philip är löpare och multisportare med ett stort intresse och fokus på styrka, rörlighet och biomekanik. Med erfarenhet från 1-1 sessioner och små till stora grupper, skapar han en miljö att trivas i som idrottare och löpare.

Med erfarenhet av att leda träning och skapa individuella träningsprogram för löpare i alla kategorier kommer han alltid att ha individens mål i fokus. Han kommer att se till att du blir en starkare löpare och höja din prestation. En positiv och uppmuntrande attityd gör träningsupplevelsen givande och motiverande. Med stor uppmärksamhet på detaljer och hållbarhet kommer han att ge dig nycklarna till att bli en bättre löpare.

Email: Philip@konditionslabbet.com

Phone: +4673 936 97 47